Rekryteringsprocess

HUR SÄKERSTÄLLER VI ATT RÄTT PERSON ÄR PÅ RÄTT PLATS?

Rekryteringsprocessen

1

 

Behovsanalys & Kravprofil

2

Det första vi alltid gör, är att sitta ner tillsammans med er för att skapa oss bredare kunskap om er som företag. Hur ser behovet ut? Vilka värderingar är viktiga för er? Vilka kompetenser är "need to have" & "nice to have"? Med den vetskapen skapar vi sedan en kravprofil för tjänsten.

3

Introintervjuer

Annonsering &

Sökande i nätverk

När kravprofilen är upprättad börjar vi söka efter rätt profil, via skapandet av annonser, sökande och rekommendationer inom vårt nätverk och i vår kandidatdatabas.

4

Efter vårt första urval så genomför vi introintervjuer. Här lär vi känna kandidaten under femton till tjugo minuter.

5

Referenser & Rekommendationer

De flesta rekryteringsföretagen jobbar med att ta en eller två referenser av tidigare arbetsgivare. Har kandidaten ingen arbetslivserfarenhet så tas det oftast ingen referens. Vi tar alltid minst fem referenser på varje kandidat. Vi tror på att ta referenser och rekommendationer både från arbetslivet men också det privata. Vi vill skapa oss en helhetsbild av vem kandidaten är. På jobbet och privat.

Djupintervjuer

Här går vi på djupet med kandidaten. Stort fokus på beetendestyrda frågor, hur agerar kandidaten i specifika situationer? Vi vill skapa oss en omfattande bild av vem kandidaten är, vill bli och hur väl man passar ihop med företagets värderingar.

6

Kundintervjuer

Här får ni som företag bekanta er

med ett sluturval av kandidater.

7

Val av kandidat

Slutligt val av kandidat/kandidater och anställningsavtal skrivs på.

8

Uppföljning

Vid bemanning och Tryout så har vi återkommande uppföljningar och utvärderingar av kandidaterna. Vid rekrytering gör vi en uppföljning efter åtta veckor.

Kandidatupplevelse

För oss så är kandidaternas upplevelse ett enormt fokusområde. Alla kandidater som går igenom vår rekryteringsprocess får alltid en personlig återkoppling, möjligheten att få feedback, tips och råd för

karriären och vi ber alla om att lämna feedback till oss hur dem upplevt processen.

Varje kandidat ska ha fått ett proffsigt och vänligt bemötande, och ha ett stärkt positivt intryck av

Brilliant People och våra partners varumärke. Varje månad sammanställer vi feedbacken vi fått och

ser över och utvärderar vår process för att hela tiden förbättra oss.