Våra

Tjänster

Bemanning
Rekrytering

Bemanning av personal på kort och lång sikt. Vi tillgodoser er med rätt kompetens utifrån era behov.

Direkt rekrytering. Vi rekryterar kompetens-baserat och fördomsfritt och säkerställer att

rätt person börjar just hos er.

Tryout

Precis som vid en rekrytering så skapar vi en profil utefter era behov. Med Tryout får ni möjlighet att hyra in kandidaten innan beslut om anställning tas.

Outsourcing

Vi åtar oss stora som små uppdrag inom sälj, support och service. När ni som företag vill nyttja vår expertis till fullo.

Interactive

En extraordinär och kvalitativ
trimning av er HR Organisation. 
Läs mer här!